Hotel Conrad, Kraków

  • Zleceniodawca: Kamienice Czynszowe Jerzy Rzepka Kraków
  • Termin realizacji: 03.12.2007 – 26.11.2009
  • Parametry inwestycji:  powierzchnia użytkowa 4160 m², kubatura 14590 m³