Salon Lexus, Kraków

  • Zleceniodawca: Condite Sp. z o.o. Kielce
  • Termin realizacji: 2008
  • Parametry inwestycji: powierzchnia użytkowa 1940 m², kubatura 11700 m³