Odpowiedzialność za treść:
Przedsiębiorstwo Euro-Stahlservice Spółka z o.o.

ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków
Tel. 012 426 01 65
Fax 012 427 35 01
E-mail: biuro@ests.pl
NIP 677-22-33-411
REGON 351292999
NR KRS 0000214769
Kapitał założycielski: 50 000 zł

Biuro Informacyjne
Landrat-Beckmann-Straße 8,  61250 Usingen
Tel: 0049 – 6081 – 965 41 20
Fax: 0049 – 6081 – 965 41 29
E-mail: info-deutschland@ests.pl

Prawa autorskie:
Wszystkie teksty, dane, zdjęcia, wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza strona internetowa została stworzona przy zachowaniu jak największej staranności. Mimo wszystko nie może być udzielona gwarancja bezbłędności i dokładności zawartych na niej informacji. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za szkody, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z odwiedzinami niniejszej strony, o ile nie są one zamierzone lub nie wynikają z poważnego niedbalstwa. Jeżeli na niniejszej stronie istnieją połączenia do innych stron internetowych wykonanych przez osoby trzecie, to Euro-Stahlservice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Zastrzegamy sobie prawo uzupełniania, wycofywania lub zmiany informacji zamieszczonych na tej stronie bez wcześniejszego uprzedzenia.