Szpital w Proszowicach

  • Zleceniodawca: Condite Sp. z o.o. Kielce
  • Termin realizacji: 2009 – 2010
  • Parametry inwestycji: powierzchnia użytkowa 1600m²,  kubatura 5600m³