Zespół bud. mieszkalnych wielorodzinnych Sołtysowicka, Wrocław

  • ul. Sołtysowicka 32, Wrocław
  • Zleceniodawca: LC Corp SA
  • Termin realizacji: 01.06.2016 – 31.10.2017
  • Wartość: 26 800 000 PLN
  • Parametry inwestycji: Powierzchnia użytkowa mieszkań: 9469,89 m², kubatura 52202,65 m³
  • Ilość mieszkań: 165 szt